Ιωάννης Αργυριάδης - "Τάκης" - Φίλωνος 35, Πειραιάς
Τηλ. 210 - 4125545
Κατασκευή - Φιλοξενία: Infowonders